اگر شما برگزار کننده تورهای طبیعت گردی و ایرانگردی هستید و جهت ارتقای فرهنگ ایران تلاش می کنید، ما از شما حمایت می کنیم و تورهای شما رو به رایگان تبلیغ می کنیم

چنانچه جوان علاقه مند به حوزه طبیعت گردی و ایران گردی هستید ، فاتریپ برایتان شرایط خوبی فراهم خواهد کرد تا با هم رشد کنیم

    تیم فاتریپ همیشه منتظر پیام های شما می باشد. چنانچه نقد، نظر، ایراد، پیشنهاد دارید حتماً برایمان ارسال کنید. نظرات شما باعث پیشرفت تیم فاتریپ خواهد شد. انتقادات شما باعث می شود تا رشد کنیم چرا که نقاط ضعف ما را شما بهتر میبینید